Artikel 31 [Vorrang des Bundesrechtes]

Bundesrecht bricht Landesrecht.


第31条 [連邦法の優位]

連邦法は、ラント法に優越する。


Article 31 [Precedence of federal law]

Federal law shall override Land law.